Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Νέος πάροχος για τις θεωρήσεις visa: "Περίεργη" η επιλογή, μεγάλο το ρίσκο, μακάρι να πάνε όλα καλά...

Για τον τουριστικό κόσμο και όλους όσοι κινούμαστε εντός και περίξ αυτού, το ζήτημα της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων, είναι διαχρονικά φλέγον και καθοριστικής σημασίας ζήτημα. Ωστόσο, το ιστορικό και η εξέλιξη του διαγωνισμού του ΥΠΕΞ για την επιλογή του νέου παρόχου – αυτών που θα λειτουργούν τα visa centers για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια , για να το πούμε απλά – φαίνεται ότι δεν το πήραμε χαμπάρι, στον βαθμό που θα έπρεπε.
Ο διαγωνισμός αυτός, λοιπόν...


...περί επιλογής και ανάθεσης Εξωτερικού Παρόχου Υπηρεσιών Θεωρήσεων Schengen, που προκηρύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, ολοκληρώθηκε με ένα πολύ ενδιαφέρον όσο και «παράξενο» στοιχείο: Η εταιρεία που επελέγη - Global Visa Center World (Hellas) - τελικά και στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, ύστερα από δύο προσφυγές και μία αναπομπή, είναι νεοσύστατη. Δηλαδή, δεν έχει καμία απολύτως εμπειρία ή προηγούμενη «προϋπηρεσία», ας το πούμε έτσι, σε αυτόν τον τομέα. Τομέας και αντικείμενο που φυσικά δεν είναι καθόλου απλό ή εύκολο, απαιτεί ανάπτυξη σημαντικού δικτύου, επενδύσεις, άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και για να μην το πάμε και πιο μακριά, όλα αυτά σε διάστημα λίγων μηνών μέχρι την έναρξη ισχύος τη σύμβασης, εντός του 2016.
Το ΥΠΕΞ, εν προκειμένω μέσω της αρμόδιας Επιτροπής, πήγε σε μία φαινομενικά «ακραία» επιλογή: Μεταξύ της εταιρείας-κολοσσού παγκοσμίως, που είναι ο πάροχος σήμερα και δύο-τριών άλλων εταιρειών, με αποδεδειγμένη παρουσία και εμπειρία σε αυτές ή σε παρεμφερείς υπηρεσίες, επέλεξε μία εντελώς νέα και για τις πέντε οριζόμενες γεωγραφικές περιοχές (με σημαντικά ποσά εγγυητικών για κάθε μία, βεβαίως).
Κατ’ αρχάς, διότι το επέτρεπε η ίδια η προκήρυξη του διαγωνισμού που δεν απαιτούσε προτέρα εμπειρία των ενδιαφερόμενων σχημάτων, αλλά άφηνε το περιθώριο να έχουν τέτοια εμπειρία, συνεργάτες και στελέχη των σχημάτων.
Κάτι αρκετά διαφορετικό δηλαδή.
Για παράδειγμα, στη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων για διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η ίδια η ανάδοχος έθετε το εξής ερώτημα:
«Τι ακριβώς αφορά το κριτήριο “Η επάρκεια σε αριθμό, κατάρτιση και εν γένει συμπεριφορά του απασχολούμενου από τον Πάροχο προσωπικού κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του.” που αναφέρεται στην παράγραφο Β. Γενικά Κριτήρια στο σημείο 11 της πρόσκλησης, ειδικότερα δε από τη στιγμή που επιτρέπεται η συμμετοχή νέων εταιριών που δεν έχουν παράσχει υπηρεσίες όμοιες με τις ζητούμενες στην πρόσκλση;», για να λάβει την εξής απάντηση:
«Το εν λόγω κριτήριο αναφέρεται στη διασφάλιση περί της ικανότητας του προσωπικού του Παρόχου να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών του έργου όπως εκτενώς περιγράφονται στην Πρόσκληση. Στην περίπτωση που ίδιες ή ανάλογες υπηρεσίες δεν έχουν μέχρι σήμερα παρασχεθεί από τον υποψήφιο Πάροχο, θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά στην προσφορά οι διαδικασίες και ενέργεις που ο υποψήφιος προτίθεται να αναλάβει για την εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού του»...
Είναι, νομίζουμε, ξεκάθαρο το συμπέρασμα της απάντησης...
Τα «περίεργα» αυτά και άλλα αρκετά που εντοπίζουμε και εμείς στην πορεία, τώρα πια – έχουμε μαζέψει πολύ υλικό τις τελευταίες μέρες, έγγραφο-έγγραφο, σελίδα-σελίδα, κουβέντα-κουβέντα - τα πρωτοεπισήμανε το «Βήμα», στις αρχές Φεβρουαρίου (όταν έγινε η κατακύρωση) με τίτλο «γκρίζες βίζες στο ΥΠΕΞ».
Στη συνέχεια, λίγες μέρες μετά, κάτι «μυρίστηκε» ο φίλος μας ο "χρήμας", εδώ  αλλά τελικά προσπέρασε και δεν επανήλθε και χθες, είχαμε και ένα πολύ δηκτικό σχόλιο στο Πρώτο Θέμα», περίπου στο ίδιο πνεύμα με εκείνο του «Βηματοδότη», αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες, ως προς το πότε συστάθηκε η εταιρεία που πήρε τον διαγωνισμό – λίγες μόλις μέρες μετά την προκήρυξη – τα μεγέθη του έργου και τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι και βασικά στελέχη της.
Πολύ μεγάλο το ρίσκο
Ό,τι και να λέμε και να γράφουμε εμείς, το θέμα είναι να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Η διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων Schengen πρέπει να είναι τέλεια, άρτια και γρήγορη. Αλλιώς χάνονται αφίξεις, έσοδα και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα για την εικόνα της χώρας και πολλές παράπλευρες απώλειες.
Θεωρούμε ότι το ρίσκο που παίρνουν αυτοί που αποφάσισαν να αναθέσουν ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό έργο σε μία νεοσύστατη εταιρεία χωρίς καμία άλλη παρουσία ή δραστηριότητα, ούτε καν στην Ελλάδα – εκτός αν υπάρχει κάποιος μεγάλος υπεργολάβος που δεν έχει φανεί ακόμα... – είναι πάρα πολύ μεγάλο!
Τώρα πια – το «πια» επειδή ο κύβος ερίφθη -  ελπίζουμε, για το καλό όλων, του τουρισμού και της ίδιας της χώρας, να δικαιωθούν! 
Αλλιώς «θα’ χουμε ιστορίες», όπως λένε και οι παλιότεροι.  

Εννοείται ότι θα επανέλθουμε στο θέμα...

1 σχόλιο: