Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Γήπεδα Γκολφ: Οι νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές - Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

Στον επανακαθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, καθώς και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία γηπέδων γκολφ, προχωρεί το υπουργείο Τουρισμού. Παράλληλα, συμπυκνώνει και επικαιροποιεί τα προηγούμενα...


...θεσμικά πλαίσια (Υπουργικές Αποφάσεις, Ρυθμίσεις, Διατάξεις κ.λπ.) και με βάση, μάλιστα, την υιοθέτηση των οδηγιών και κατευθύνσεων διεθνών φορέων, διευθετεί αρκετά «κενά» στο ισχύον καθεστώς προδιαγραφων και προϋποθέσεων και εισάγει και νέα στοιχεία, όπως π.χ., η δημιουργία «Προορισμών Γκολφ» και τα γήπεδα 27 και 36 οπών.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με τη σχετική Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Ο. Κεφαλογιάννη, καθορίζονται οι Γενικές Προδιαγραφές των γηπέδων γκολφ, οι Προδιαγραφές αθλητικού χώρου γηπέδου γκολφ και συμπληρωματικών χώρων προπόνησης και εκμάθησης, οι Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων λέσχης γκολφ, οι Προδιαγραφές συστύματος άρδευσης, τα Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προβλέπονται και ορισμένες μεταβατικές διατάξεις.
Στις γενικές προδιαγραφές, μεταξύ άλλων:
 • Ορίζεται ότι τα γήπεδα γκολφ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Γήπεδα γκολφ 9 οπών
β. Γήπεδα γκολφ 18 οπών
γ. Γήπεδα γκολφ 27 οπών
δ. Γήπεδα γκολφ 36 οπών
 • Ενιαία έκταση:

 1. Το γήπεδο γκολφ δημιουργείται από έναν φορέα εκμετάλλευσης σε έκταση, η οποία νοείται ως ενιαίο σύνολο και η οποία μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, ή/και να είναι μισθωμένη, ή/και να έχει συσταθεί επί αυτής δικαίωμα επιφανείας, ή/και να έλκονται επί αυτής δικαιώματα εξ άλλης σύμβασης.
 2. Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα της έκτασης για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, η έγκριση και η άδεια δόμησης και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας γηπέδου γκολφ εκδίδονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης του γηπέδου γκολφ, ο οποίος είναι κύριος, ή/και μισθωτής, ή/και επιφανειούχος, ή/και έλκει εξ άλλης σύμβασης δικαιώματα επί του γηπέδου ή των γηπέδων  από τα οποία αποτελείται η έκταση.
 3. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης της έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί γνωμοδότηση καταλληλότητας για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β και ζ του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση για την καταλληλότητα.
 4. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, δεν χορηγείται έγκριση δημιουργίας γηπέδου γκολφ σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους κυρίους ποσοστών εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας. Το σύνολο των ποσοστών ιδιοκτησίας των αιτούντων θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Όπου υπάρχει κτηματολόγιο, προσκομίζεται θεωρημένο απόσπασμα κτηματολογίου.
 5. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) τουλάχιστον έτη, εφόσον το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται είτε αυτοτελώς είτε ως τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση που το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται σε συνδυασμό με κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 43/2002.
 6. Στην έκταση επί της οποίας δημιουργείται το γήπεδο γκολφ μπορούν να περιλαμβάνονται και ρέματα, δρόμοι, γενικότερα φυσικά εμπόδια και τεχνικά έργα, εφόσον τα εκατέρωθεν τμήματα μπορούν να ενοποιηθούν λειτουργικώς. Σε κάθε περίπτωση για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, το οποίο θα πρέπει  πραγματοποιηθεί με δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης του έργου.
 7. Εφ’ όσον η έκταση του γηπέδου γκολφ εφάπτεται με ρέμα ή διασχίζεται από ρέμα θα πρέπει, πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών, να έχει προηγηθεί η οριοθέτησή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθ. 188, 345 παρ. 16 και 349 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14/27.4.1999, ΦΕΚ Δ΄ 580).

 • Οι εκτάσεις:

Για τη δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ, η ελάχιστη συνολική και ενιαία έκταση, ορίζεται ως ακολούθως:
α. Γήπεδο 9 οπών: 260.000 τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους.
β. Γήπεδο 18 οπών: 500.000 τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους.
γ. Γήπεδο 27 και 36 οπών: για τον υπολογισμό της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας των γηπέδων 27 και 36 οπών, λογίζεται κατ’ αναλογία ποσοστό προσαύξησης της συνολικής επιφανείας γηπέδου γκολφ 18 οπών (500.000 τ.μ.), κατ' ελάχιστο 40 % ανά 9 επιπλέον οπές.

 • Ειδικές Προδιαγραφές:

Ένα γήπεδο γκολφ περιλαμβάνει τους αθλητικούς χώρους και τους συμπληρωματικούς χώρους προπόνησης και εκμάθησης, τις εγκαταστάσεις της Λέσχης γκολφ και τις βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις.
Οι προδιαγραφές δημιουργίας γηπέδων γκολφ της παρούσας απόφασης αφορούν σε:
α. Προδιαγραφές αθλητικού χώρου γηπέδου γκολφ και συμπληρωματικών χώρων προπόνησης
β. Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Λέσχης γκολφ (Golf Clubhouse)
γ. Προδιαγραφές βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων
δ. Προδιαγραφές συστήματος άρδευσης

 • Ειδικά ως προς τις Λέσχες:

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες λεσχών γκολφ με τα ακόλουθα μεγέθη εγκαταστάσεων:
α. Μικρή λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας 950 τ.μ.
β. Μεσαία λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας 1.350 τ.μ.
γ. Μεγάλη λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας 1.750 τ.μ.
Για τον υπολογισμό της συνολικής μικτής επιφάνειας για κάθε τύπο λέσχης γκολφ, εκτιμάται ότι η συνολική επιφάνεια τοίχων, διαδρόμων, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων αποτελεί ποσοστό περίπου 35% επί της συνολικής καθαρής επιφάνειας. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί δέσμευση για το σχεδιασμό της λέσχης γκολφ.
Προορισμοί Γκολφ
Καθορίζεται ότι εφόσον σε μία περιοχή λειτουργούν τουλάχιστον δύο γήπεδα γκολφ δεκαοκτώ οπών, η δε απόσταση εκάστου γηπέδου από το αμέσως γειτονικό του δεν είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε χιλιομέτρων και η χρονοαπόσταση όχι μεγαλύτερη των τριάντα λεπτών, η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως προορισμός γκολφ (golf destination ή golf cluster) με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Για τα εν λόγω γήπεδα, εφόσον αυτά ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, δυνάμει μακροχρόνιων συμφωνητικών συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης ισχύος τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έκδοσης άδειας δόμησης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Σε κάθε περίπτωση, για το δεύτερο γήπεδο, θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις μικρής λέσχης γκολφ, ανεξαρτήτως του είδους του γηπέδου.
β. Για το δεύτερο γήπεδο, οι συνολικές ελάχιστες απαιτήσεις σε επιφάνειες για τις βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις του άρθρου 5 μπορούν να μειώνονται κατά 50%.
Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου
Στα κριτήρια καταλληλότητας περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στις αποστάσεις από άλλες γενικές χρήσεις, σε θέματα προσπέλασης, γειτνίασης με περιοχές όπου βρίσκονται τα γήπεδα (δασικές εκτάσεις, αιγιαλός, οδικά δίκτυα κ.λπ.), υδροδότησης, συνδυασμού με τουριστικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κ.α., ενώ καθορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η Απόφαση έχει προωθηθεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ, εντός των επόμενων ημερών (θα την επισυνάψουμε μόλις δημοσιευθεί σε αυτήν την ανάρτηση).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου