Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΕΟΤ: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός Επικοινωνιακού Σχεδίου για Μ. Βρετανία και Γερμανία


Προκηρύχθηκε τελικά ο πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατάρτιση επικοινωνιακού σχεδίου προβολής και προώθησης του Ελληνικού τουρισμού στις αγορές της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2012 έως και τον Μάιο του έτους 2013 με τίτλο...

...«Στρατηγική του ΕΟΤ για online/offline επικοινωνία της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός» (βγάζει μάτι, συντακτικά, αυτό το ως τουριστικός προορισμός»...).
Ο ανώτατος προυπολογισμός είναι μέχρι 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και το κριτήριο κατακύρωσης, θα είναι η πλέον συμφέρουσα τιμή.
Το έργο, ορίζεται ότι πρέπει να είναι παραδσοτέο εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ οι προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η   
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 (ώρα 11.00).
Μολονότι πρόκειται για «πρόχειρο διαγωνισμό», καλό θα είναι, όσοι ενδιαφέρεστε, να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής διότι υπάρχουν πολλά κριτήρια και αρκετοί περιορισμοί (λίγο ακόμα και θα φθάναμε στα όρια της ζώνης του... "φωτογραφικού").
Μεταξύ άλλων, ζητείται αποδεδειγμένη προηγούμενη 5ετής εμπειρία και ανάληψη και διεκπεραίωση τουλάχιστον δύο ανάλογων έργων, απαιτείται Υπεύθυνος Έργου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα του έργου και η εταιρεία, σχήμα ή ο φορέας να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010,2011) μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και άλλα αρκετά.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή ως εξής:
 • Κεντρική δημιουργική ιδέα  (concept) και προτεινόμενες δημιουργικές εφαρμογές της σε on line και offline κανάλια κατά 60%
 • Πρόγραμμα δράσεων  και πρόταση image building κατά 20%
 • Τεκμηρίωση που λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη εικόνα  της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό διεθνώς με εξειδίκευση για τις συγκεκριμένες αγορές-στόχους κατά 20%.
Όλες οι λεπτομέρειες, εδώ 


1 σχόλιο:

 1. Αγαπητό Tourism Lobby, με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε τα σχετικά περί πρόχειρου (!) διαγωνισμού για την κατάρτιση επικοινωνιακού σχεδίου προβολής και προώθησης του Ελληνικού τουρισμού στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2012 έως και τον Μάιο του έτους 2013. Θα συνιστούσαμε στους Υπευθύνους της Διακήρυξης
  να λάβουν υπόψιν τους τα παρακάτω, μιας και στην σημερινή εποχή των "pitches" οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι διαφορετικές.

  1. Το γεγονός ότι δεν έχουν διαχωριστεί οι αγορές είναι η πρώτη προχειρότητα.
  2. Το χρονοδιάγραμμα 6μηνών που ορίζεται είναι ανεπαρκές και βέβαια σε καμμία περίπτωση δεν προσφέρει τις βάσεις για έναν διαχρονικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
  3. Οι ρήτρες του διαγωνισμού είναι παλαιομοδίτικες και σε καμμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές πρακτικές διαγωνισμών.
  4. Η επιλογή αναδόχου και πόσο μάλλον με την φτηνότερη τιμή όχι μόνο είναι επικίνδυνη, αλλά και δεν σημαίνει ότι η ανάδοχος εταιρεία θα κατέχει την εμπειρία που απαιτείται στην κάθε αγορά για να υπάρξει επιτυχία στην υλοποίηση του σχεδιασμού.
  5. Οι ρήτρες σχετικά με το "εμπειρικό και οικονομικό πόθεν έσχες" του αναδόχου είναι μεν σημαντικές, αλλά ο τρόπος με τον οποίον ζητούνται οι πιστοποιήσεις είναι άκρως γραφειοκρατικός - ειδικά για δυνητικές εταιρείες εξωτερικού που εδρεύουν στις αντίστοιχες αγορές.
  6. Η προθεσμία υποβολής - εάν σκεφτεί κανείς τον όγκο δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομιστούν είναι πολύ περιορισμένη. Αμφιβάλλουμε εάν η Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών θα έχει τόσο χρόνο και την κατάλληλη τεχνογνωσία να αξιολογήσει σωστά όχι μόνο το γραφειοκρατικό μέρος π.χ. εάν λείπει κάποιο κόμμα ή κάποια σφραγίδα, αλλά το ποιοτικό.
  7. Οι αναγραφόμενες πτυχές του διαγωνισμού απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, και παρόλο που τα εργαλεία αλληλοσυγχρονίζονται, δεν συνίστατι να τα βάλει κανείς στο ίδιο τσουβάλι!

  Καταλαβαίνουμε απολύτως την πίεση χρόνου, καθώς επίσης και τις οικονομικές δυσκολίες που περνά ο Οργανισμός, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί πάλι θα πρέπει για ένα τόσο σημαντικό θέμα να γίνουν πάλι προχειροδουλειές....

  Το πακέτο διαμόρφωσης διαγωνισμών χρειάζεται άμεσες μετταρυθμίσεις. Έτσι δεν θα προχωρήσουν σωστά τα θέματα, όσο και εάν υπάρχει η καλή θέληση...

  Με συναδελφική εκτίμηση από το Βερολίνο/Πότσνταμ

  Ανδρέας Στεφανής
  Διευθύνων Σύμβουλος
  Stefanis Marketing Consulting GmbH
  Parzivastr. 17a
  14476 Potsdam (Germany)
  http://www.stefanis-consulting.eu
  http://www.stefanis-consuting.de

  ΑπάντησηΔιαγραφή