Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ: 'Καλά πάμε, αλλά... ο αγώνας συνεχίζεται"


- Τα 11 θέματα που απασχολούν τον τουρισμό
- Έρχεται νέο νομοσχέδιο από το ΥΠΟΤ

Αυτήν την ώρα ξεκινάει η ανοικτή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ, στο Μέγαρο Αθηνών, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι να έχουμε εικόνα να επισημάνουμε τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος από την κλειστή συνεδρίαση, όπου…


…ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, αφού έκανε μία συνοπτική αναδρομή σε όλα όσα επιτεύχθηκαν τον τελευταίο χρόνο, στις βασικές μεταρρυθμίσεις και στα μέτρα που εφαρμόστηκαν και που ευνοούν τον τουρισμό, απαρίθμησε τα 11 ζητήματα επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή της κυβέρνησης ή τα οποία απασχολούν τον τουριστικό κόσμο και χρήζουν αντιμετώπισης
Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη τα πεδία αυτά είναι: 
 1. Παραμένει ζητούμενο ένα δίκαιο, σταθερό και ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο που δυστυχώς καθυστερεί, κυρίως λόγω αντιρρήσεων των δανειστών μας. Η πρόσφατη πρόταση του ΙΟΒΕ για flat tax 20%, θα αποτελούσε ένα μεγάλο άλμα, η μείωση του ΦΠΑ σε όλο το τουριστικό πακέτο στο 6,5% αλλά και η περεταίρω μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμη σημαντικότερο, η κατοχύρωση νομικά η συνταγματικά, ότι το πλαίσιο αυτό δεν θα αλλάξει για μία δεκαετία. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα, ότι οι μειώσεις στο ΦΠΑ διαμονής και εστίασης βελτίωσαν τα δημοσιονομικά έσοδα και δημιούργησαν θέσεις εργασίας, θα εξακολουθούμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση της ταχείας μείωσης εκείνων των φορολογικών συντελεστών, που βοηθούν την εξωστρεφή ανάπτυξη της οικονομίας μας.
 2. Το τραπεζικό σύστημα αποκτά κεφαλαιακή επάρκεια, χωρίς ακόμη να έχει αποκατασταθεί η ρευστότητα προς τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 3. Δεν ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο, το πλήρες χωροταξικό σχέδιο και η χαρτογράφηση και στρατηγική ανάπτυξης/προστασίας  των 16.000 χλμ του αιγιαλού της χώρας.
 4. Λείπει οδυνηρά η αναγκαία αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου και του παραλιακού μετώπου των τουριστικών πόλεων και οικισμών, ξεκινώντας από την Αθήνα.
 5. Η συμπλήρωση του επενδυτικού νόμου ώστε να συμπεριλαμβάνει τον ναυτικό και ιατρικό τουρισμό, και η πρόβλεψη ποσού 3,5 δισ. Ευρώ ως το 2021 από το νέο ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη ανάπτυξης του τουρισμού μας με ορίζοντα το 2021. Τα ποσοστά επιδότησης, δεν μπορεί να είναι μικρότερα το 20% - 30%, ενώ πρέπει να ενταχθεί και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη για αναβάθμιση του τουριστικού τους προϊόντος, όπως και η μελέτη ΣΕΤΕ προβλέπει.
 6. Οι περαιτέρω διευκολύνσεις στην χορήγηση πολλαπλής βίζας Σένγκεν και η ηλεκτρονική χορήγηση βίζας Σένγκεν που αναμένεται να αρχίσει από το 2015.
 7. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων των αεροδρομίων και λιμένων της χώρας, με παράλληλη ρύθμιση του επιπέδου των χρεώσεων. Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας  των χρεώσεων στο πολύ καλό αεροδρόμιο της Αθήνας με επέκτασης της σύμβασης εκμετάλλευσης. Η έναρξη δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι με παράλληλη αναβάθμιση του υφισταμένου, ώστε να καλυφθεί η μεταβατική περίοδος.
 8. Η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν 300.000 νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση της εκπαίδευσης με βάση διεθνή πρότυπα. Μαθητεία ποιότητας, που θα δημιουργεί ευκαιρίες εμπειριών και απασχόλησης στους νέους συμπολίτες μας.  Πρέπει να αναπτύξουμε την «τουριστική συνείδηση» επενδύοντας ιδιαίτερα στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικτυακών εργαλείων.
 9. Η ολοκλήρωση των υποχρεωτικών προτύπων αστεριών και κλειδιών από το Υπουργείο Τουρισμού και η πιστοποίηση όλων των καταλυμάτων από το ΞΕΕ.
 10. Η δημιουργία προαιρετικών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών σε δεξιότητες και υπηρεσίες με την συνεργασία κοινωνικών εταίρων ΣΕΤΕ – ΓΣΕΕ που ήδη έχει αρχίσει.
 11. Η δημιουργία του SETE Intelligence που για πρώτη φορά θα παρέχει σοβαρή πληροφόρηση σε Μέλη μας, τράπεζες και επενδυτές.

Νέο Νομοσχέδιο από το Υπουργείο Τουρισμού
Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφέρθηκε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον τουριστικό τομέα τα δύο τελευταία χρόνια καθώς και στους στόχους της νέας χρονιάς.  
Έκανε ειδική αναφορά στο νέο τουριστικό νόμο, που -όπως είπε - σύντομα θα έλθει στη Βουλή. 
Το νέο σχέδιο νόμου ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην αποδοτικότερη λειτουργία ειδικών  τουριστικών υποδομών. Προωθεί την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Εισάγει την καινοτομία στον τουρισμό και διαμορφώνει ένα ευνοϊκότερο επενδυτικό περιβάλλον.
Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Το νέο χωροταξικό –είπε – προσδιορίζει αρχές, κανόνες και προτεραιότητες για το που και πως πρέπει να αναπτυχθεί ο τουρισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου