Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Αγροτουρισμός: Το τελικό κείμενο (τροπολογία) που οδεύει προς ψήφιση...


- Οι ορισμοί περί Αγροτουρισμού, η μορφή των επιχειρήσεων, διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου, η διάθεση προιόντων, το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού κ.α.

Μετά το γνωστό «ματς» με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη... διαιτησία Μαξίμου που επί της αρχής δικαίωσε το Υπουργείο Τουρισμού, οι διατάξεις με το θεσμικό πλαίσιο για τον Αγροτουρισμό και για τη λειτουργία των αγροτοτουριστικών επιχειρήσεων, προστίθενται στο......Νομοσχέδιο για τον Τουρισμό με τη μορφή τροπολογίας, η οποία κατατέθηκε από Βουλευτές.

Το τελικό κείμενο που θα συζητηθεί στην ολομέλεια του θερινού τμήματος μαζί με το Νομοσχέδιο, περιλαμβάνει τους ορισμούς των σχετικών με τον αγροτουρισμό δραστηριοτήτων, προιόντων και υπηρεσιών, τη μορφή των επιχειρήσεων και των καταλυμάτων εντός των αγροκτημάτων, τη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας καθώς και της χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, ρυθμίσεις για τη διάθεση προιόντων, τις διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας καθώς και θέματα φορολογίας.

Αναλυτικά, τα άρθα της τροπολογίας έχουν ως εξής:"1.                                             Άρθρο ….

Τουρισμός Υπαίθρου

Τουρισμός υπαίθρου είναι κάθε μορφή οργανωμένης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης , που έχει στόχο την επαφή του επισκέπτη με τη φύση και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο και που ενισχύει οικονομικά και κοινωνικά την ύπαιθρο, χωρίς να αλλοιώνει το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου.

2.                                                      Άρθρο ….

Αγροτουρισμός-ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)». Είναι το μητρώο καταγραφής όλων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3874/2010 όπως ισχύει.

2. «Αγροτουρισμός». Είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ’ του νόμου 3874/2010 όπως ισχύει κάθε φορά.

Δίνεται η δυνατότητα οι χώροι φιλοξενίας και διαμονής να χωροθετούνται από τους εγγεγραμμένους στο ΜΑΑΕ και εντός Δημοτικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό όχι μεγαλύτερο των 5000 κατοίκων.

3. «Επιχείρηση Αγροτουρισμού». Είναι η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

4. «Αγρόκτημα». Ως αγρόκτημα νοείται ο λειτουργικά ενοποιημένος χώρος του εγγεγραμμένου στο ΜΑΑΕ του νόμου 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, ο οποίος έχει αυτοτέλεια γηπέδου/οικοπέδου. Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα του άρθρου 23 του ν. 4235/2014 θεωρούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόμου "Αγροκτήματα".

5. «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων». Είναι το σύνολο των επιλεγμένων διατροφικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, των οποίων η παραγωγή ή και η επεξεργασία ή και η τυποποίηση πραγματοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας. Η αρμοδιότητα για την θεσμοθέτηση της διαδικασίας καθορισμού του περιεχομένου του καλαθιού αγροτικών προϊόντων μιας Περιφέρειας ανήκει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως καλάθι αγροτικών προϊόντων νοείται και το καλάθι των Περιφερειών κατά την έννοια του νόμου 4015/2011.

6. «Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού». «Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού», είναι σήμα με ειδικό λογότυπο χορηγούμενο από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι μία επιχείρηση πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις του νόμου αυτού και προσφέρει ένα ελάχιστο προδιαγεγραμμένο επίπεδο υπηρεσιών, που εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του Υπουργού ΑΑΤ.

3.                                             Άρθρο …

Μορφές επιχειρήσεων αγροτουρισμού

1.Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι ιδίως:

 α) Τα Αγροκτήματα. Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του Αγροκτήματος αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή εστίασης. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, χρησιμοποιούν και προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων, ή/και προϊόντα Οικοτεχνίας όπως αυτά καθορίζονται από τον Νόμο 4235/2014.

 β) Οι αγροτικές και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, εδάφιο δ’ και ε’ του νόμου 3874/2010 όπως ισχύει κάθε φορά, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικά οργανωμένες υπηρεσίες:

 αα) Υπηρεσίες εστίασης με υποχρεωτική χρησιμοποίηση και προσφορά προϊόντων από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων ή/και προϊόντων Οικοτεχνίας.

 ββ) Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα, ββ, και γγ της περίπτωσης α όπως και σε τουριστικά καταλύματα της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, μέγιστης δυναμικότητας μέχρι σαράντα (40) κλινών.

2. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού της παραγράφου 1 μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη-τουρίστα με την αγροτική ζωή, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή, την γαστρονομία, την γευσιγνωσία και την οινογνωσία και την προστασία της βιοποικιλότητας.

4.                                             Άρθρο …

Άσκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται ο προσδιορισμός, η διοργάνωση και υλοποίηση της ατομικής ή ομαδικής άσκησης των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας τροπολογίας, οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας και ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους διοργανωτές των δραστηριοτήτων αυτών, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5.                                             Άρθρο …

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροτουρισμό

Είναι δυνατή κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων μέσα στα όρια των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων η ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

6.                                                      Άρθρο …

Διάθεση αγροτικών προϊόντων από επιχειρήσεις αγροτουρισμού

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής δυσκολίας της αγροτοτουριστικής επιχείρησης να διασφαλίσει την αναγκαία ποσότητα  διατροφικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να εξαιρεί από την υποχρέωση χρησιμοποίησης και προσφοράς τα εν λόγω προϊόντα.

7.                                             Άρθρο …

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού - Ειδικό Σήμα

1.       Η χρήση του όρου αγροτουρισμός και των παραγώγων του επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις του άρθρου 3 της παρούσας τροπολογίας.

2.       Στις επιχειρήσεις του άρθρου 3 της παρούσας τροπολογίας, εφόσον πληρούν τα γενικά και ειδικά κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγείται Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.       Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού είναι η προηγούμενη απόκτηση από την επιχείρηση του συνόλου των ειδικών αδειών που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές της.

4.       Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού φέρει ειδικό λογότυπο και χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν Περιφερειακών Υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

8.                                             Άρθρο …

Έλεγχος και εποπτεία επιχειρήσεων αγροτουρισμού

1.       Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων και καταχωρούνται ως τέτοιες στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων.

2.       Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού είναι αόριστης ισχύος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, πέραν της αρχικής διαπίστωσής της, ελέγχεται και διαπιστώνεται τουλάχιστον ανά τριετία από την υπηρεσία η οποία το χορηγεί καθώς και από κάθε υπηρεσία που προΐσταται αυτής. Υπέρβαση του χρονικού ορίου των τριών ετών για τον επανέλεγχο της επιχείρησης δεν αίρει την ισχύ του χορηγηθέντος σήματος, με την επιφύλαξη της ευθύνης των αρμοδίων οργάνων.

3.       Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού ανακαλείται από την αρχή η οποία το χορηγεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς ή ανακληθεί οποιαδήποτε απαραίτητη για την λειτουργία της αγροτουριστικής επιχείρησης άδεια λειτουργίας. Επίσης το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού  ανακαλείται, μετά από προηγούμενη ακρόαση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, εφόσον διαπιστωθεί, ότι η επιχείρηση έπαυσε να πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις του νόμου αυτού ή της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας τροπολογίας.

4.       Εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγηση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.

9.                                             Άρθρο …

Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις

1. Οποιοδήποτε εισόδημα Επαγγελματία Αγρότη κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, του νόμου 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, προέρχεται από τον αγροτουρισμό, δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από αγροτουριστική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.

2. Οι επαγγελματίες αγρότες, που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αγροτουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο νόμο 3874/2010 όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός τους.

10.                                            Άρθρο …

Επιχειρήσεις ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις που κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού ασκούν αγροτουριστική δραστηριότητα, πρέπει εντός πέντε (5) ετών από την δημοσίευσή του να έχουν εναρμονίσει τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου