Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Πολυνομοσχέδιο: Οι διατάξεις για τον ΕΟΤ...

Όπως αναφέραμε χθες και επιβεβαιωνόμαστε πλήρως, στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυκτα στη Βουλή έχουν περιληφθεί και οι διατάξεις που αφορούν στη μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών του ΕΟΤ στο υπουργείο Τουρισμού. Όπως επίσης έχουμε αναφέρει, οι ΠΥΤ του ΕΟΤ μεταφέρονται κυριολεκτικά ως έχουν...


 
...ενώ ορίζεται και ο τρόπος μεταφοράς και κατάταξης του προσωπικού τους, όπως και του προσωπικού των άλλων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του ΕΟΤ που μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.
Οι διατάξεις θα ισχύσουν με την υπογραφή του Π.Δ. για το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού.
Βγάζουμε πρώτα αυτές τις διατάξεις καθώς αγωνιά πολύς κόσμος και θα συνεχίσουμε μετά με νεότερα που προβλέπει το νομοσχέδιο για άλλα θέματα της τουριστικής αγοράς.
Οι σχετικές διατάξεις, έχουν ως εξής:

ΙΔ.2. : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 • Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού οι κατωτέρω αρμοδιότητες: 
α. Οι  αρμοδιότητες  των εδαφίων γ, δ, στ, ζ και η της παρ. 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του ν. 2160/1993  (Α΄ 118).
β. Οι αρμοδιότητες   του εδαφίου γ και της περίπτωσης ii του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του  ν.3270/2004 (Α΄187).
γ. Οι  αρμοδιότητες των άρθρων  4 του ν.2160/1993 , 2 του ν.642/1977 (Α΄200) , 11 του ν.393/1976 (Α΄ 199) και 15 ν.711/1977 (Α 284),  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και αφορούν σε έλεγχο,  επιβολή προστίμων και  διοικητικών κυρώσεων σε  επιχειρήσεις που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 
δ. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του π.δ. 343/2001 (Α’ 231)  για την Διεύθυνση  Τουριστικών Εγκαταστάσεων (τεχνική υπηρεσία)  του Ε.Ο.Τ.. 
 • Οι αρμοδιότητες που αφορούν στην κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών. Έως την πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού, ως φορέα κατάταξης, η κατάταξη των νέων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα γίνεται , προσωρινά, με κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη μηχανικού που είχε ορισθεί επιβλέπων  των εργασιών κατασκευής της τουριστικής εγκατάστασης.  Όπου στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται απόφαση Γενικού Γραμματέα, Προέδρου ή Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, νοείται στο εξής απόφαση Υπουργού Τουρισμού. 
 • Τα ευρισκόμενα σε εξέλιξη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Όπου στις σχετικές συμβάσεις αναφέρεται ως συμβαλλόμενο μέρος ο Ε.Ο.Τ, νοείται ο Υπουργός Τουρισμού.
 • Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία, εγγυητικές επιστολές υπέρ ΕΟΤ, για την αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί  υπέρ ΕΟΤ μετά την λήξη τους αντικαθίστανται με τους ίδιους όρους υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. 
 • Τα πρόστιμα για  παραβάσεις της τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλονται από τον Υπουργό Τουρισμού ή από τα  αρμοδίως εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και καταβάλλονται στην Δ.Ο.Υ που υπάγεται η επιχείρηση.
 • Οι προβλεπόμενες,  στην παρ. δ του άρθρου 6 του ν. 3270/2004 (Α΄187 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ,  προσφυγές,  υποβάλλονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές Επιτροπή. Για την εκδίκαση και την κύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου δ της παρ. 6 του ν. 3270/2004 ως ισχύει.
 • Εκκρεμείς δίκες ενώπιον των πολιτικών  και ποινικών Δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν αρμοδιότητες του ΕΟΤ που με το  νόμο αυτό μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Τουρισμού, συνεχίζονται από αυτό μετά την πάροδο δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου  η νομική υπηρεσία του ΕΟΤ, με ευθύνη τη προϊσταμένου της, παραδίδει, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Τουρισμού, πλήρεις φακέλους εκκρεμών υποθέσεων των οποίων η αρμοδιότητα μεταφέρεται στο Υπουργείο. 
 • Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού  οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού που υπάγονται σε αυτές, όπως αυτές συστήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004(Α΄187). Οι μεταφερόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης και ασκούν στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας τις αρμοδιότητες των εδαφίων  α, β και γ της παρ. 1 και της παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να μεταβιβάζονται στις υπηρεσίες αυτές και άλλες αρμοδιότητες.  
 • Μεταφέρεται  από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού , με το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη της επομένης  παραγράφου , η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12  του ν.4002/2011 (Α’ 180)   όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων. Το προσωπικό του ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών που κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, υπηρετεί στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. μεταφέρεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, με την ίδια θέση ευθύνης  και σχέση εργασίας στο Υπουργείο Τουρισμού και σε προσωποπαγείς θέσεις ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας,  που συστήνονται με την απόφαση μεταφοράς τους. Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 • Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 14 του παρόντος, από τις αρμοδιότητες της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 12  του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180)  ως ισχύει,  η  αρμοδιότητα για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδια, καθώς και οι απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών θα  ασκείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), των δε εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής  υποδομής των άνω καταλυμάτων από την αρμόδια Διεύθυνση Τουριστικών εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.  
 • Το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού και στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.   μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού με την ίδια σχέση εργασίας , σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η μεταφορά του προσωπικού γίνεται  με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η μεταφορά του προσωπικού γίνεται  με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που μεταφέρεται κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας καταργούνται. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον ΕΟΤ, καθώς και ο χρόνος που του αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
 • Από την έναρξη του ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται η Γενική Διεύθυνση  Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις  Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγορά, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και  Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών. 
 • Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. θα κατανεμηθούν και θα ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ορισθούν με το Προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί για την αναδιοργάνωση του.


Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού, αρχίζει με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος που θα εκδοθεί για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Εξαιρετικά, η ισχύς της διάταξης της  παρ. 10  αρχίζει με την δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
Όλο το "πακέτο" του νομοσχεδίου, εδώ

2 σχόλια:

 1. Εκτός από την απλή αναφορά θα περιμέναμε και κάποιο σχόλιο για τη διάλυση , μέσω μιας ...υποπαραγράφου, ενός οργανισμού με ιστορία 60 χρόνων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μάλιστα, ή πλάκα μας κάνετε ή μάλλον σε λάθος blog απευθύνεστε. Θα σας στέλναμε καμιά πενηνταριά links της τελευταίας τριετίας με μερικές χιλιάδες λέξεις για το όταν εμείς κραυγάζαμε την ώρα που όλοι οι άλλοι κοιμόντουσαν, τότε που ελήφθησαν οι αποφάσεις που τώρα ψηφίζονται, αλλά συγχωρέστε μας, δεν προκάμουμε... Ευτυχώς όμως που τα γραπτά μένουν και όποιος θέλει και βρίσκει και βλέπει. Όσο για αυτά που κάνει και αυτά για τα οποία μάχεται κανείς, παρασκηνιακά, στο μέτρο των δυνάμεών του, τα γνωρίζουν όσοι πρέπει να τα γνωρίζουν.
  "Υποπαραγράφους" να ζητήσετε από τους άλλους που έκαναν τις πάπιες, χρόνια τώρα, ή ασχολήθηκαν, που και που, μόνον με... μπαλλάκια, καραμέλες και γραββάτες και σε αυτούς που εν ολίγοις έφτυναν και έθαβαν εκεί (και αυτά) όπου τώρα, κατόπιν εορτής, θέλουν να φανούν "ήρωες" και "μπροστάρηδες"...
  Ταύτα και ευχαριστούμε.


  ΑπάντησηΔιαγραφή