Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Εκλογές ΞΕΕ: Πως θα ψηφίσουν ξενοδοχεία και κάμπινγκ για τους αντιπροσώπους

Ηλεκτρονικά θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου η διαδικασία ψηφοφορίας και ανάδειξης των αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και κάμπινγκ της χώρας στο νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΞΕΕ, στις επερχόμενες εκλογές του φορέα. Ο καθορισμος́της διαδικασίας διεξαγωγής μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο των εκλογών καθορίζεται με υπουργική απόφαση που υπέγραψε...
...η υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση, η διαδικασία θα γίνει ως ακολούθως: 
1. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ, η πρόσβαση στο οποίο επιτυγχάνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges.grhotels.gr. Το σύστημα ΖΕΥΣ υποστηρίζεται τεχνολογικά από την ανώνυμη εταιρία του Ελληνικού ∆ημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ε∆ΕΤ ΑΕ), η οποία έχει και την ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
2. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ξ.Ε.Ε ορίζονται οι υπάλληλοι του ΞΕΕ, οι οποίοι θα προμηθευτούν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ΖΕΥΣ από την Ε∆ΕΤ ΑΕ. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΞΕΕ καταχωρίζουν στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τα ονόματα των υποψηφίων, τα στοιχεία των εκλογέων, το πλήθος των εκλογέων, τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό ψήφων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μετά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρ. 6 του ν.3766/09, δημιουργεί, χρησιμοποιώντας το σύστημα «ΖΕΥΣ», έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κωδικό Ψηφοφορίας, ευθυνόμενο προσωπικά για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι οι Κωδικοί Ψηφοφορίας είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.
3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό − εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (Url), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην αρμόδια για την διεξαγωγή των εκλογών Υπηρεσία του ΞΕΕ, σε περίπτωση όπου δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν εσφαλμένως έχει παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία του ΞΕΕ οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή με τη χρήση των απόρρητων ατομικών Κωδικών Ψηφοφορίας εκκινεί και στο τέλος λήγει την ψηφοφορία.
5. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρησης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα.
6. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας, το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Το αργότερο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εισάγουν όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας, προκειμένου να προβούν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
7. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξάγει τα τελικά αποτελέσματα και η Εφορευτική Επιτροπή προσδιορίζει τους εκλεγέντες που απαρτίζουν το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΞΕΕ. Το τελικό πρακτικό εκλογής αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΞΕΕ με μέριμνα της Υπηρεσίας.
8. Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των εκλογών ασκείται εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από τη λήξη της ψηφοφορίας και εκδικάζεται από την ίδια την Εφορευτική Επιτροπή τελεσιδίκως.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. Α «Θέματα αντιπροσώπευσης και εκλογικής διαδικασίας» του ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α) όπως ισχύει.

10. Για κάθε άλλη λεπτομέρεια όσον αφορά την διεξαγωγή των εκλογών μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση, αρμόδιο να αποφασίζει είναι το ∆.Σ. του ΞΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου