Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Υπουργείο Τουρισμού: Όλη η Υπουργική Απόφαση για επαύλεις, κατοικίες και λοιπά αυτοεξυπηρετούμενα

Ενδιαφέρει πολύ κόσμο και την ψάχνουν πολλοί. Ως συνήθως, τη βρήκαμε πρώτοι και τη δημοσιεύουμε ολόκληρη. Τι περιλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση για τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και άλλες προυποθέσεις για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, δηλαδή...

...τουριστικές επαύλεις, επιπλωμένες κατοικίες και άλλα αυτοεξυπηρετούμενα.
Θυμίζουμε ότι η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται σε συνέχεια των προβλεπόμενων στο άρθρο 46 του Ν. 4179.
Η Απόφαση έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπ΄ όψιν:
Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄) και ειδικότερα το άρ. 46, παράγραφος 1β αυτού.  
Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112).
Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄118), όπως ισχύει.
Το Ν. 4070/2012 « Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μεταφορές, τουριστικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το κεφάλαιο Β΄ αυτού. 
Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 187), όπως ισχύει. 
Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141), όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).
Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του άρθρου 2 παρ. 1Β του ν. 2160/1993, όπως ισχύει και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :
1. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)
1.1 Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) ορίζονται μονοκατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας.
1.2 Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δεν κατατάσσονται σε τάξεις. Μπορούν να εκμισθώνονται ημερησίως, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013, με την οποία δίνεται η δυνατότητα εκμίσθωσης τουλάχιστον για μια εβδομάδα και όχι πέραν των τριών (3) μηνών συνολικά κατ΄ έτος. 
2. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
2.1 Ως τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.μ. εκάστη, με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας.
2.2 Επιτρέπονται κατά ανώτατο όριο δέκα (10) κατοικίες ανά οικόπεδο / γήπεδο. 
2.3 Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δεν κατατάσσονται σε τάξεις και μπορούν να εκμισθώνονται ημερησίως.
Άρθρο 2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
1. Θέση οικοπέδου /γηπέδου
Το οικόπεδο / γήπεδο πρέπει να είναι προσπελάσιμο και να μην επιβαρύνεται από γειτνίαση με οχλούσες εγκαταστάσεις. 
2. Έκταση οικοπέδου / γηπέδου 
2.1 Η έκταση του οικοπέδου / γηπέδου όπου υφίσταται ή πρόκειται να δημιουργηθεί αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ΟΤΑ) εξ αδιαιρέτου, το σύνολο δε των ποσοστών συνιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% της έκτασης. 
2.2 Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος σε μεμονωμένο ιδιοκτήτη ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών. 
2.3 Σε περίπτωση οικοπέδων / γηπέδων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.
3. Αποστάσεις από γειτονικές χρήσεις
3.1 Η θέση του οικοπέδου / γηπέδου των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αποστάσεις:
ΧΡΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) – ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
500 μέτρα 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
 500 μέτρα
3.2 Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση του οικοπέδου/γηπέδου από γειτονικές χρήσεις θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου σημείου της πλησιέστερης προς τη γειτονική χρήση δομημένης επιφάνειας χώρων και του ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης της γειτονικής χρήσης. 
4. Προσπέλαση
4.1 Η προσπέλαση στα τουριστικά αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή δια δουλείας διόδου. 
4.2 Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, η αίτηση εξετάζεται μόνο εφ’ όσον αποδειχθεί ότι επιτρέπεται να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο, το οποίο προτείνεται από τον αιτούντα, για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως η ικανοποιητική μεταφορά προς το κατάλυμα, η τροφοδοσία του και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
Άρθρο 3
ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
1. Οποιαδήποτε έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου πρέπει να είναι ολοκληρωμένα.
2. Οι χώροι των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε έπιπλα και ιματισμό, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κουζίνας και λουτρού. 
Άρθρο 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
Ι. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις : 
1. Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 100,00 τ.μ.
2. Επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης σε οικόπεδο / γήπεδο εντός του οποίου έχουν κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστούν και άλλες κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αυτοτέλεια με τη χορήγηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης περιβάλλοντος χώρου και η ανεξάρτητη προσπέλαση. 
ΙΙ. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
1. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες διακρίνονται σε :
α) Μονόχωρες κατοικίες με συνολική ελάχιστη επιφάνεια 40,00 τ.μ.: περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν κύριο χώρο με μικτή λειτουργία υπνοδωματίου - καθιστικού – κουζίνας και ένα λουτρό.
β) Κατοικίες δύο κυρίων χώρων και άνω με συνολική ελάχιστη επιφάνεια 60,00 τ.μ.: περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον έναν χώρο με χρήση καθιστικού, έναν χώρο με χρήση υπνοδωματίου, ένα λουτρό και έναν χώρο κουζίνας, ο οποίος μπορεί να ενσωματώνεται στο καθιστικό.
2. Σε περίπτωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που αναπτύσσονται σε συγκρότημα ή με μεσοτοιχία, ο περιβάλλων χώρος με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, συμπεριλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, μπορεί να εξυπηρετεί το σύνολο των τουριστικών κατοικιών του οικοπέδου / γηπέδου. Δεν αποκλείεται η χορήγηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης περιβάλλοντος χώρου σε καθεμία από τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
3. Σε συγκρότημα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται μία εκ των κατοικιών να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη, η οποία δεν θα ενσωματώνεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. 
4. Σε συγκρότημα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών είναι δυνατόν να υπάρχουν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις κολυμβητικής δεξαμενής, αθλοπαιδιών, καταστήματα εστίασης και θυρωρείο υποδοχής των ενοίκων των κατοικιών.
5. Σε συγκροτήματα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας δέκα (10) κατοικιών μία τουλάχιστον κατοικία πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο ν. 4067/2012 σχετικά με τα άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ). 
Άρθρο 5
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος
1. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.  τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 ως ακολούθως: 
α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του. 
β. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου / γηπέδου συντεταγμένο από μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε., το οποίο υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:500 ή 1:200. Στο τοπογραφικό διάγραμμα:
αα) βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο μηχανικό η θέση του οικοπέδου / γηπέδου (δήμος – περιοχή), η έκταση αυτού, ο τρόπος προσπέλασής του, αποτυπώνεται το κατάλυμα «ως κατασκευάστηκε», σημειώνεται η υφιστάμενη έπαυλη και η τυχόν υπάρχουσα κολυμβητική δεξαμενή, και βεβαιώνεται ο αριθμός των δωματίων και των κλινών. 
ββ) αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και η οικοδομική άδεια ή η άδεια δόμησης με τις οποίες έχει ανεγερθεί το κτίσμα καθώς και τα τμήματα που τυχόν έχουν τακτοποιηθεί ή διατηρηθεί βάσει της οικείας πολεοδομικής νομοθεσίας.
γ. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης και, κατά περίπτωση, τα λοιπά προβλεπόμενα  στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρ. 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει δικαιολογητικά. 
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας άνω των είκοσι (20) κλινών, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρ. 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 
ε. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου είτε ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είτε ως προς τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου . 
στ.  Υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄): 
αα) του αιτούντος ή εντεταλμένου μηχανικού ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα υπουργική απόφαση αναφορικά με το οικόπεδο / γήπεδο και το κτίσμα. 
ββ) του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου / γηπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών ποσοστών εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις είτε κοινή όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων, το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός και η συναίνεσή τους για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στον αιτούντα. Σε περίπτωση που στο οικόπεδο / γήπεδο έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία προσκομίζεται η σχετική πράξη σύστασης και ο κανονισμός συνιδιοκτητών ακινήτου, αν υπάρχει, από τα οποία προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου.  
ζ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, σύμφωνα με την περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 
1.2 Η αίτηση για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, πλην της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013, μπορεί να κατατίθεται όχι μόνον από τον ιδιοκτήτη της έπαυλης, αλλά και από πρόσωπο που τυχόν εκμεταλλεύεται αυτή, δυνάμει σχετικής μισθωτικής σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή δυνάμει άλλης σύμβασης, οι οποίες προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της έπαυλης.
1.3 Στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013, αναγράφεται ρητά ότι εκδίδεται κατά την ως άνω διάταξη, σημειώνεται δε στο τέλος του εντύπου ότι ο κάτοχος του σήματος μπορεί να λειτουργεί την έπαυλη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013. 
2. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του. 
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει (αναζητείται αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπή αρχή).
γ. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης και, κατά περίπτωση, τα λοιπά προβλεπόμενα  στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρ. 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει δικαιολογητικά. 
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος, σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 
στ. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου / γηπέδου, συντεταγμένο από μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοικία / κατοικίες «ως κατασκευάστηκαν», οι χώροι που διαθέτουν, ο περιβάλλων χώρος και η διαμόρφωση αυτού, καθώς και τυχόν προαιρετικές εγκαταστάσεις (κολυμβητικές δεξαμενές κ.λ.π.). Το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:500 ή 1:200. Στο τοπογραφικό διάγραμμα: 
αα) βεβαιώνεται από τον μηχανικό η θέση του οικοπέδου / γηπέδου (δήμος / περιοχή), η έκταση αυτού και ο τρόπος προσπέλασής του. 
ββ) αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και η οικοδομική άδεια ή η άδεια δόμησης με τις οποίες έχει ανεγερθεί το κτίσμα ή και τα τμήματα που τυχόν έχουν τακτοποιηθεί ή διατηρηθεί βάσει της οικείας πολεοδομικής νομοθεσίας.
γγ) βεβαιώνεται από τον μηχανικό ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα για την περιοχή που κείται το οικόπεδο/ γήπεδο νομοθεσία η δημιουργία τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας. 
ζ. τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία βεβαιώνονται οι υπάρχουσες κατοικίες, οι πλήρεις διαστάσεις αυτών, τα εμβαδά των εσωτερικών χώρων και η δυναμικότητά τους (κλίνες, δωμάτια).
η.  Υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄): 
αα) του αιτούντος ή εντεταλμένου μηχανικού ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα υπουργική απόφαση αναφορικά με το οικόπεδο / γήπεδο και το κτίσμα 
ββ) του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου / γηπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών ποσοστών εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις είτε κοινή όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων, το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός και η συναίνεσή τους για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στον αιτούντα. Σε περίπτωση που στο οικόπεδο / γήπεδο έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία προσκομίζεται η σχετική πράξη σύστασης και ο κανονισμός συνιδιοκτητών ακινήτου, αν υπάρχει, από τα οποία προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου.  
θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (A.E.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), εφόσον απαιτείται , σύμφωνα με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 
ι. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου σύμφωνα με την περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 
2.1 Η αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας μπορεί να κατατίθεται  όχι μόνον από τον ιδιοκτήτη των αναφερόμενων τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και από πρόσωπο που τυχόν εκμεταλλεύεται  αυτές, δυνάμει σχετικής μισθωτικής σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή δυνάμει άλλης σύμβασης, οι οποίες θα  προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση (η) της παραγράφου 1 συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας.
3. Εφ’ όσον οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή επαύλεις διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές, κατατίθενται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012 (Α΄ 182), όπως ισχύει:
α) βεβαίωση του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού, μέλους του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχου μηχανικού  μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.
β) υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού, μέλους του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του τουριστικού καταλύματος ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 3766/2009.
3.1 Στην περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή κατασκευασθεί μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, κατατίθενται εκ των υστέρων τα ως άνω δικαιολογητικά και η σχετική άδεια δόμησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και τροποποιείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με την προσθήκη μνείας για την ύπαρξή της. 
Άρθρο 6
1. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων ή και κατοικιών εκδίδεται, άνευ αυτοψίας, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 5 και εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να τη χορηγήσει. 
2. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για τη χορήγησή του αρχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις των δικαιολογητικών (α) και (στ) της παρ.1 του άρθρου 5 της απόφασης αυτής καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται για την συγκεκριμένη μορφή καταλύματος, ενώ για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, των δικαιολογητικών (α), (β), (η) της παρ.2 του άρθρου 5 της απόφασης αυτής καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται για την συγκεκριμένη μορφή καταλύματος. Ειδικά  για τις κολυμβητικές δεξαμενές εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρ. 152 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΤ για ίδρυση και λειτουργία αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων πριν την έκδοση της απόφασης αυτής, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου