Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

ΕΟΤ: Προκήρυξη των δεύτερων θέσεων σε τέσσερα Γραφεία Εξωτερικού


Στην προκήρυξη- πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις δεύτερες θέσεις σε τέσσερα βασικά Γραφεία Εξωτερικού, η σύσταση των οποίων προβλέπεται από σχετική διάταξη νόμου του 2012 προχώρησε ο ΕΟΤ μα απόφαση του γ.γ. Πάνου Λειβαδά. Ειδικότερα...
... σύμφωνα με την απόφαση αυτή Προκηρύσσεται η πλήρωση της δεύτερης θέσης στα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού:
1. Γραφείο Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής,
2. Γραφείο Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ελβετία,
3. Γραφείο Γαλλίας, με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία,
4. Γραφείο Ρωσίας, με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη, που προήλθαν από τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. (εκτός Βαλτικής).
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ε.Ο.Τ. καθώς και το μόνιμο ή επί θητεία ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, βαθμού Δ’-Α’ ή κατηγορίας ΤΕ, κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, βαθμού Δ’-Α’.
Κατά τα οριζόμενα στο αρ. 25 περ. γ’, του Π.Δ. 343/2001, όπως ισχύει, εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, δύνανται να καλυφθούν από υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, εφόσον αυτοί γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο τη γλώσσα της χώρας της έδρας του γραφείου, όπου θα υπηρετήσουν.
Οι υποψήφιοι, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, απαιτείται να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας, στην οποία θα υπηρετήσουν και πολύ καλά την αγγλική, ή να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον την αγγλική.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι επικρατέστερος άλλων μεταπτυχιακών τίτλων.
Περαιτέρω, οι υποψήφιοι απαιτείται: α) να έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στον δημόσιο τομέα και β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες, που υπηρετούν, για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
Η πλήρωση των ως άνω θέσεων, θα γίνει με τη διαδικασία της μετάθεσης για τους υπαλλήλους Ε.Ο.Τ. ή με τη διαδικασία της απόσπασης για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων.
Η διάρκεια της θητείας και στις δυο περιπτώσεις είναι τριετής. 
Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν όλα τα προαναφερόμενα τυπικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μετάθεση ή απόσπαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στην αίτηση θα αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρία Γραφεία Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. και θα επισυνάπτονται, επί ποινή αποκλεισμού από την αξιολόγηση, βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση συνδρομής των επικαλούμενων προσόντων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δυο ημερήσιες εφημερίδες.
Ωστόσο, αν κάποιος διαβάσει τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή και ψηφίζεται εντός των ημερών και στην τροπολογία που έχει κατατεθεί,  ενδεχομένως να θεωρήσει ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια, αφού στις διατάξεις του προβλέπονται διάφορα και για τη νέα δομή των Γραφείων Εξωτερικού και τις αγορές αρμοδιοτήτων τους και για τη σύσταση δεύτερων θέσεων και σε άλλα Γραφεία (πέραν αυτών των τεσσάρων) αλλά και για τους υπαλλήλους του ΕΟΤ που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωσή τους (προβλέπεται ότι μπορούν να καλύπτονται οι θέσεις από υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ, χωρίς τον διαχωρισμό και τις προυποθέσεις του υφιστάμενου πλαισίου).
Ενδιαφέρον...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου