Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Νομοσχέδιο Τουρισμού: Δύο Επιτροπές για μεγαλύτερη ευθύνη και καλύτερο συντονισμό Περιφεριεών και Δήμων

Μεγαλύτερη συνυπευθυνότητα και υπευθυνότητα για σειρά θεμάτων που απασχολούν περιοχές που είναι τουριστικοί προορισμοί και που η αντιμετώπισή τους απαιτεί πρωτίστως τον συντονισμό και τη συνεννόηση μεταξύ των τοπικών...


...φορέων και παραγόντων, σε Περιφερειακό και σε άλλους βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιδιώκεται με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο για τον Τουρισμό.
Με τη σύσταση δύο σχετικών Επιτροπών, επιχειρείται επίσης να μπει ένα τέλος στα φαινόμενα έλλειψης ή καθυστερημένης προετοιμασίας των προορισμών πριν την έναρξη των τουριστικών περιόδων και γενικά, να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός ενεργειών και δράσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη συνιστάται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με μέλη τους Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και από έναν εκπρόσωπο από την τοπική ένωση ξενοδόχων. 
Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα τουρισμού, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό. 
Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση. 
Ο συντονιστής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις τους αρμόδιους Διευθυντές ή άλλα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και τυχόν άλλων φορέων της περιφερειακής ενότητας.
Παράλληλα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Τουρισμού συνιστάται επιτροπή, στην οποία μετέχουν, ο Υπουργός Τουρισμού ως Πρόεδρος και ως μέλη δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής ·Ενωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.) με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τις Ενώσεις αυτές. 
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η επισήμανση των αιτίων που τα προκαλούν και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής τους. Την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρός της, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. 
Στην Επιτροπή, ο Υπουργός Τουρισμού μπορεί, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε και της ΕΝ.Π.Ε. αντίστοιχα, να καλεί και Δημάρχους και Περιφερειάρχες ή αντιπεριφερειάρχες συγκεκριμένων περιοχών, για συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητας τους, που αφορούν την αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων περιοχών και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής.

Μάλιστα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου